Sabancı Universiteti

Sabancı Universiteti, 1994-cü ildə Hacı Ömer Sabancı Vakfı başçılığında Sabancı topluluğu tərəfindən qurulma qərarı alınmış və 1999-cu ilin Oktyabr ayında ilk tələbələrini qarşılayaraq təhsilə başlamış bir özəl universitetdir. Türkiyədə bir “dünya üniversitesi” qurma vizyonuyla, 1995-ci ilin Avqust ayında, 22 ölkədən, fərqli ixtisaslarda çalışan 50-dən çox elm adamı, araşdırmaçı, tələbə və iş adamı İstanbulda təşkil edilən konfransda bir araya geldilər. Konfransda, İstanbulda qurulacaq olan bir dünya universitetinin fəlsəfəsi yaradıldı: “Birlikte yaratmak ve geliştirmek”.

Universitet, Türkiyədən EFQM (European Foundation for Quality Management) müraciət edən və üzvlüyə qəbul edilən ilk universitetdir.Sabancı Universiteti bugün Türkiyədə və xaricdə bir çox universitet tərəfindən örnək alınmaqdadır.

Sabancı Universiteti, Türkiyədə liberal elmlər tərzində təhsil verən yeganə ali təhsil mərkəzidir. Bu sistem altında bütün tələbələr ilk il bir çəyirdək dərs qrupuna qatılırlar, ikinci kursda müəyyən bir bölümə fokuslandıqdan sonra, ikinci kursdakı təcrübələrinin nəticəsində ikinci kursun sonunda proqramlarını seçirlər. 

Sabancı Universitetində təhsil dili ingilis dilidir.

Qəbul edilən imtahanlar:
1. SAT: 1600 üzərindən 1100 bal

2. TQDK: 700 üzərindən 490 bal
3. Attestat: 100 üzərindən 70% ortalama

Təhsil haqqı: 8,750 USD

Son müraciət tarixi: 5 Avqust

Fakültə və ixtisaslar:

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Mühendislik

 • Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Üretim Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik

Temel Bilimler ve Yan Dal Proqramlar

 • Kimya
 • Matematik
 • Fizik
 • Enerji

Tezsiz Yüksek Lisans Proqramları

 • Veri Analitiği
 • Enerji Teknolojileri ve Yönetimi
 • Bilişim Teknolojileri
 • Nanoteknoloji

SANAT SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • Ekonomi 
 • Görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı
 • Kültürel çalışmalar 
 • Psikoloji
 • Siyaset bilimi 
 • Uluslararası çalışmalar
 • Cinsiyet çalışmaları (yandal programı) 
 • Felsefe (yandal programı) 
 • Psikoloji (yandal programı) 
 • Sanat kuramı ve eleştirisi (yandal programı) 
 • Avrupa çalışmaları – MA
 • Ekonomi MA – PHD 
 • Görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı – MA
 • Kamu politikaları – MA
 • Kültürel çalışmalar – MA
 • Siyaset bilimi MA – PHD 
 • Tarih MA – PHD
 • Türkiye çalışmaları – MA
 • Uluslararası ilişkiler – MA
 • Uyuşmazlık analizi ve çözümü – MA

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • Yönetim Bilimleri Lisans Programı
 • İş Analitiği Yandal Programı
 • Girişimcilik Yandal Programı
 • Finans Yandal Programı
 • Executive MBA
 • MBA
 • Genç Profesyoneller İçin MBA
 • İş Analitiği Yüksek Lisans Programı
 • Finans Yüksek Lisans Programı