CONVERSATION CLUBS
  • Conversation klublar həftənin 6-cı günləri saat 11:00-da keçirilir.
  • Conversation klublar xarici və yerli müəllimlər tərəfindən aparılır.
  • Conversation klublarda hər kəs ödənişsiz iştirak edə bilər.